นิทรรศการ “Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ”
“อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้พุ่งทะยานมาข้างหน้าได้อย่างไร? ร่วมค้นหาคำตอบได้ในนิทรรศการ “Creativity onwards: สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ”

เวลา : 5 พฤษภาคม - 17 กันยายน 2560 | 10.30 - 21.00

สถานที่ : ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง, ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า, Resource Center, MCB, Maker Space และ Co-working Space


นิทรรศการ “Creativity onwards : สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” เป็นนิทรรศการแรกบนพื้นที่ทำการใหม่ของ TCDC กรุงเทพฯ ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในยุคที่ผ่านมา แต่ยังเชิญชวนให้ร่วมคิดและมองหาโอกาสใหม่เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไทยให้ก้าวทะยานไปข้างหน้าและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ 


นิทรรศการ “Creativity onwards : สำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ” แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้


1. พร้อมไหมจะไปต่อ...

รวบรวมและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของไทยกว่า 45 ชิ้น ที่สอดคล้องกับแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานแบบใหม่ซึ่งกำลังกลายเป็นกระแสสำคัญในอนาคต รวมไปถึงมุมมองต่อศักยภาพและอนาคตของงานสร้างสรรค์จากบุคคลทั้งในและนอกวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

(ณ ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง)


2. เข้าใจที่มา มองหาโอกาส  

นำเสนอลำดับเหตุการณ์ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ตลอดจนผลงานของนักสร้างสรรค์และผู้ที่นำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้เพื่อพัฒนาและต่อยอดในสาขาต่างๆ ภายใต้บริบทของสังคมไทยในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา

(ณ ห้องฟังก์ชั่น ชั้น 4 อาคารส่วนหน้า)


3. ผลงานสร้างสรรค์ภายใต้บริบทของสังคมไทยตลอด 60 ปี  

จัดแสดงผลงานของนักสร้างสรรค์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(ณ Resource Center, MCB, Maker Space และ Co-working Space)


เข้าชมฟรี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ TCDC Service Counter เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 105 7400 ต่อ 213, 214
ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB