ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาเครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล"
“โครงการพัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในเขตเมืองเพื่อการรีไซเคิล”

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค


ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB