“บมจ.อุตสาหกรรมการเกษตร” คว้า “ส่งออกยอดเยี่ยม PM Award 2017” ชี้เศรษฐกิจโลกซบ เร่งปรับกลยุทธ์ หวังดันรายได้โต 10-15%
บริษัทผู้ผลิตสับปะรดแปรรูปรายใหญ่มั่นใจปีนี้ยอดขายเติมโตขึ้น แม้เศรษฐกิจโลกซบเซา เน้นจัดโปรโมชั่นลดราคา ขายเป็นแพ็ค และส่งออกสหรัฐเป็นหลักที่ร้อยละ 40 ยุโรปร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกในพื้นที่ตะวันออกกลางและประเทศในแถบโอเชียเนีย คาดยอดส่งออกปีนี้ขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 10-15 ส่วนการจำหน่ายในประเทศมีเพียงร้อยละ 10 ขณะเดียวกันเดินหน้าให้ความรู้เกษตรกรและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกสับปะรดพร้อมทำแผนธุรกิจและประเมินความเสี่ยงทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

นายพรชัย พูนสุขสมบัติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้ผลิตสับปะรดแปรรูปรายใหญ่ กล่าวว่าการได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Best Exporter) ในการมอบรางวัล PM Award 2017 ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ นำมาซึ่งความภาพภูมิใจของบริษัท ที่ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านการส่งออก และคุณภาพของสินค้าจนเป็นที่ยอมรับ และสามารถยืนอยู่ในเวทีโลกได้
สำหรับการส่งออกที่ผ่านมาแม้ปี 2558 ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรในประเทศได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งเนื่องจากผลผลิตการเกษตรน้อย แต่ในปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้มีปริมาณน้ำฝนมากทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีเพียงพอต่อการผลิต เกษตรกรในจังหวัดระยองและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่หลักในการปลูกสับปะรดสามารถปลูกและเก็บผลผลิตได้จำนวนมาก บริษัทฯ จึงสามารถเลือกคุณภาพของสับปะรดได้มากขึ้นทำให้มีกำลังการผลิตสูงสุด 800-1,000 ตัน/วัน ส่งผลให้ส่งออกได้มาก จึงคาดว่าปีนี้จะส่งออกมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 10-15 แม้จะยังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจโลกซบเซาก็ตาม ขณะเดียวกันยังได้จัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าปลีก อาทิ การลดราคาและการจำหน่ายเป็นแพ็คจึงทำให้สามารถคงยอดขายไว้ได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และยังคงส่งออกเป็นหลักในพื้นที่สหรัฐอเมริการ้อยละ 40 และยุโรปร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกในพื้นที่ตะวันออกกลางและประเทศในแถบโอเชียเนีย ส่วนการจำหน่ายในประเทศมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น