เออาร์ไอพี ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย รวมพลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอีสู่ 4.0 ในงานสัมมนา “Driving SMEs toward 4.0”
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาลต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่เวทีโลก ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ย่อมส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ความท้าทายเบื้องหน้า โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีทรัพยากรจำกัด เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
แหล่งที่มา :  คุณสุนีย์ จุลอารีสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน บมจ. เออาร์ไอพี


นิตยสาร Business+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา "Driving SMEs Toward 4.0 : ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยก้าวไป 4.0ขึ้นในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.30 ณ. ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จของธุรกิจเอสเอ็มอีที่หลากหลาย อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปได้อย่างยั่งยืน
โดยในงานสัมมนาครั้งนี้ คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Driving SMEs toward 4.0 : แนวคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยก้าวไปสู่ 4.0  ซึ่งได้แสดงข้อมูลภาพรวมธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบันว่า กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยมีส่วนสร้างรายได้ 40% ของ GDP ขณะที่ในประเทศพัฒนาแล้ว เอสเอ็มอีจะสร้างรายได้มากถึง 70% ของ GDP  พร้อมแนะนำกลยุทธ์อันเป็นประโยชน์ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที อาทิ การจะเปลี่ยนธุรกิจหรือ Transformation มีหลักการที่น่าสนใจ 5 ประการ คือ Modern, Story, Design, Certified และ Online ผู้ประกอบการต้องไม่หยุดพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว


การเสวนาหัวข้อ “Learning from SMEs Role Model : เคล็ดลับฉบับเอสเอ็มอีต้นแบบ การรวมตัวของวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์จากหลากหลายธุรกิจ อาทิ ดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) คุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์" CEO ของบริษัท YMMY (QueQ App) คุณไกรสิทธิ์  ฟูสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟวาวี จำกัด และคุณอติรัตน์ ด่านภัทรวรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สุราษฎร์ อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด ซึ่งมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ การค้นหาจุดเด่นและวางตำแหน่งของสินค้าหรือบริการในตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง การบริหารคนเมื่อธุรกิจขยายตัวใหญ่ขึ้นหลายเท่า รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณโศภณ นวรัตนาพงษ์ พร้อมด้วยการแนะเคล็ดลับ “บริหารเงินสำหรับธุรกิจอย่างมืออาชีพ” โดย คุณสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) และการแนะนำเทคโนโลยีของธุรกิจยุคดิจิทัล “Start Your IT Journey with Cisco”  โดยคุณทวีวัฒน์ จันทรเสโน Country System Engineer Manager บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB