หนุ่มไร่มะกัน....พลิกโฉมเกษตรกรโลก
โมเดลที่น่าสนใจและเป็นสตาร์ทอัพทางด้านการเกษตรที่มาแรงในสหรัฐอเมริกา คือ ฟาร์มาฟีลด์ (FarmAField) เกิดขึ้นจากไอเดียทีมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลูกหลานเกษตรกรแถบมิดเวสต์ พวกเขามีหัวใจรักอาชีพเกษตรกร

โดยเบรนแนน คอสเทลโล (Brennan Costello) หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร FarmAfield) หนึ่งในทีมผู้คิดแพลตฟอร์ม เขาก็เป็นเกษตรกรหนุ่มรุ่น 4 ของตระกูลคนทำเกษตกรรมที่ผ่านการหลังขดหลังแข็ง ตรากตรำงานหนักในไร่ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เมื่อวัย 14 ปีไปช่วยพ่อทำงาน และระหว่างเรียนมีทริปไปทำวิจัยที่ประเทศไลบีเรีย จึงเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรในแถบนั้น แรงบันดาลใจทำให้เขาอยากเป็น”ผู้พลิกเกม”ให้ชาวเกษตรกรของโลกให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ พวกเราเป็นลูกเกษตรกรชาวมิดเวสต์ชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆ ที่ยังเผชิญความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมหลายด้าน และหนึ่งในทีมของพวกเขาเคยเข้าถึงทุนให้กับเกษตรกรในแอฟริกา จึงมีประสบการณ์การและเห็นโอกาสการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรทั่วโลก ”

แพลตฟอร์มธุรกิจสตาร์ทอัพ ฟาร์มาฟีลด์ เป็นโมเดลlสร้างเครือข่ายเกษตรกรรมตั้งแต่ เกษตรกร คนเลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน นักลงทุน รวมถึง ผู้บริโภค ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายเกษตรกรรมทั่วโลกให้แข็งแกร่ง

เขาต้องการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกษตรกร ที่ขาดแคลนเงินทุน แถมยังเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ นานา ตั้งแต่ ผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนสูง แถมราคาขึ้นๆ ลงๆ

แพลตฟอร์มแรกสำหรับเกษตรกร หรือชาวนาชาวนาชาวไร่ ที่ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ได้มีโอกาสเข้าไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนด้านปศุสัตว์ แล้วทำการเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียง เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางเลือกให้กับเกษตรกรต้นน้ำที่ไม่ได้พึ่งพาเพียงผลผลิตด้านเดียว แต่ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับกลุ่มเกษตรกรรมด้านอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง

สำหรับผู้บริโภคปลายทาง ก็เข้ามาใช้ตลาดนี้ในการเป็นเจ้าของฟาร์มที่สามารถเห็นวิวัฒนาการเติบโตการเลี้ยงแต่วันแรกจนถึงวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งลูกค้าสามารถเป็นทั้งนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหาร แล้วยังรู้ข้อมูลสต็อคปริมาณผลผลิตในแอพลิเคชั่นแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถสร้างกำไรจากตรงนี้ได้

ฟาร์มาฟีลด์จึงเข้ามาบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคทางการเงินของฟาร์มที่อยู่ห่างไกลให้เข้าถึงตลาด และช่วยสร้างเครือข่ายให้หเกษตรกรมีความเสี่ยงผลผลิตตกต่ำ เพราะมีทั้งตลาดและผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง ขณะที่คนทำปศุสัตว์ต้องการแหล่งอาหารเลี้ยงสัตว์

แพลตฟอร์มนี้จะพลิกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ หลังจากที่เกษตรกรต้องเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเนื้อวัว แต่เมื่อมาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้สามารถเลือกตลาดได้ และมีอำนาจต่อรอง จากการรวมของผู้เลี้ยงวัวและผู้รับซื้อจำนวนมาก โดยที่ต่อไปอุตสาหกรรมเนื้อวัวก็อาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนแพลตฟอร์มนี้

เบรนแนน เล่าย้อนกลับไปถึงแรงบันดาลใจที่จัดทำแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ในแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเป็นธุรกิจเพื่อช่วยเหลือปัญหาของภาคการเกษตรทั่วโลก แม้กระทั่งเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาก็ยังประสบปัญหาแม้เกษตรกรรมในสหรัฐจะมีขนาดใหญ่ ถึง 950,000 เอเคอร์ (2.3 ล้านไร่) สร้างมูลค่าจากการส่งออกถึง 1,300,000 ล้านดอลลาร์ มีชาวนาเกี่ยวข้องกว่า 2.2 คน สัดส่วนเพียง 2 % ของประชากรในสหรัฐ

เกษตรกรรมในสหรัฐยังเติบโตอย่างเชื่องช้าและเข้าไม่ถึงเทคโน๋โลยีการทำเกษตรขนาดใหญ่ หากทำในครอบครัว ผลผลิตอย่างมากเพียงปีละครั้ง ที่สำคัญสัดส่วนกว่า 70% เห็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปที่ไม่เข้าใจถึงวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำการเกษตร เช่นเดียวกันกับชาวนาในไลบีเรีย มีฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุน กว่าจะเข้าถึงตลาดต้องเดินทางไกลโดยจักรยานหลายกิโล

ฟาร์มาฟีลด์ จึงเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเป็นตัวกลางเชื่อมเครือข่ายคนตัวเล็กให้แข็งแกร่ง โดยที่เกษตรกรในสหรัฐสามารถบริหารความเสี่ยงโดยการเป็นเข้าไปลงทุนหรือกระจายความเสี่ยงให้ผลผลิตเติบโต ส่วนเกษตรกรจากประเทศกำลังพัฒนา เช่นในแอฟริกา สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยมีนักลงทุนที่สามารถประเมินแนวโน้มผลผลิต และราคาได้ ซึ่งมีโอกาสทำกำไร และยังได้ช่วยเหลือเกษตรกร

แพลตฟอร์มนี้เพิ่งแนะนำตัวในกลางปีที่ผ่านมา หลังจากกลุ่มนักศึกษาได้พัฒนาขึ้นมาแบบทดลองกันกลุ่มชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆในมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา ในปี 2558จนผลตอบรับดี และมีการระดมทุนเข้ามามูลค่า 10,000 เหรียญดอลลาร์ ทำให้ SBIR Phase I ซึ่งเป็นกองทุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ(National Science Foundation) เข้ามาพร้อมสนับสนุนด้านงานวิจัย ให้แผนไปสู่การเป็นธุรกิจมากขึ้น

เขาบอกว่าก้าวต่อไปกำลังจะขยายแพลตฟอร์มเหล่านี้ไปยังเกษตรกรทั่วโลก ซึ่งมีหลายประเทศ เริ่มเข้ามาให้ความสนใจ ตั้งแต่ มาเลเซีย อินเดีย และบราซิล ไทยก็เป็นประเทศที่น่าสนใจ เพราะเป็นฐานการผลิตด้านเกษตรกรรม

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB