เกี่ยวกับ S9

จุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง S9 (เอส-นายด์) คือการนำเข้า จัดจำหน่าย ตลอดจนการให้บรอการ หลังการขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จากแบรนด์ช้ันนำแบบครบวงจร น่ันคือเริ่มต้ังแต่การให้ข้อมูล ที่ถูกต้องตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ระบุ การจัดจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม และที่ขาดไม่ได้คือ การรับประกันและดูแลหลังการขาย ด้วยมาตราฐานเดียวกับที่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้รับทุกประการ ทั้งนี้ทาง S9 จะใช้ระบบตัวแทนจำหน่าย S9 ในการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของ S9 มีราคาและได้รับการประกันเช่นเดียวกับการซื้อจาก S9 ทุกประการ โดยสามารถเข้าชม

สินค้า

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

Tel : + Email : [email protected]