กราฟฟิกดีไซน์เนอร์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกแบบงานศิลป์ต่างๆ ตามแผนการตลาด
2. พัฒนาสื่อการออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ ในสอดคล้องกับธุรกิจ
3. ตรวจสอบสื่อ และอุปกรณ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
4. ควบคุมงบประมาณในการผลิตชิ้นงานตามแผนที่กำหนด
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการผลิตสื่อ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์กราฟฟิค / มัลติมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe illustrators

มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

สวัสดิการ

- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 
- เงินช่วยเหลืองานศพ 
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท 
- ของขวัญคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี

เกี่ยวกับงาน

  • ประกาศเมื่อ: 09 ก.ค. 2562
  • ประเภทการจ้าง: งานประจำ
  • ระยะเวลาจ้าง: มากกว่า 5 ปี
  • สถานที่ทำงาน: สีลม

เกี่ยวกับบริษัท

  • ชื่อบริษัท :
  • ที่อยู่บริษัท :
  • เบอร์โทรศัพท์ :

งานที่คล้ายกัน