หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Planning and scheduling production on projects assigned.
 • Maintain quantity and quality of production.
 • Promote, ensure and enforce safe working methods and procedures.
 • Improve work or production methods.
 • Promote teamwork and co-operation.
 • Maintain discipline and housekeeping.
 • Identify training needs and requirements.
 • Liaise with Owners Rep., Class Surveyor and project Manager on ongoing productions on site.
 • Give feedback to Assistant Production Manager and project Manager.
 • Write technical reports on work done.
 • Work on night shift when required.
 • Acknowledge and understand the policy, objective and target that the company issue, and have to perform follow this system to achieve the specific policy.
 • Strictly abide by any procedures and any work instruction concerned.
 • To suggest to improve the procedures or work instructions properly.
 • Monitoring and preventive the effect of working to environment.
 • To reduce the environmental impact which caused by the working activities.
 • Prepare the procedure or work instruction as the case may be.
 • Provide the training course about the procedures or work instructions to the concerned staff to understand and take action

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor Degree in Engineering.
 • Minimum of 3 years relevant working experience in construction or related field.
 • Knowledge of Welding & Fitting process.
 • Able to read technical drawings.
 • Good in both oral and written English communications

สวัสดิการ

 • Bonus X4
 • Holiday
 • Outting

เกี่ยวกับงาน

 • ประกาศเมื่อ: 16 ก.ค. 2562
 • ประเภทการจ้าง: งานประจำ
 • ระยะเวลาจ้าง: มากกว่า 5 ปี
 • สถานที่ทำงาน: Leam Chabang, Chonburi.

เกี่ยวกับบริษัท

 • ชื่อบริษัท :
 • ที่อยู่บริษัท :
 • เบอร์โทรศัพท์ :

งานที่คล้ายกัน