หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Basic programming logic and skills
 • Good Knowledge of programming design and concepts such as OOP and UML
 • Interest and willing to learn new technologies and frameworks to develop enterprise applications
 • Intermediate skill and knowledge in HTML/CSS, JavaScript, Java
 • Experience in one of the following web technologies: AngularJS, Bootstrap, jQuery, JSON, AJAX, Ionic, Responsive Web Design is a plus

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • Bachelor's Degree in Computer Science, Computer Engineering or related fields
 • Enjoy working in a team environment
 • Responsible, fast learner and able to meet a deadline
 • Good in problem analyze and trouble shooting
 • 0-5 years working experience in web software development field

สวัสดิการ

 • Competitive Salary
 • Provident funds
 • Health insurance 
 • Annual health checkup
 • Activities: Annual trip, New year party, etc.

เกี่ยวกับงาน

 • ประกาศเมื่อ: 13 ก.ค. 2562
 • ประเภทการจ้าง: งานประจำ
 • ระยะเวลาจ้าง: Over 5 Year
 • สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ

Job Location

เกี่ยวกับบริษัท

 • ชื่อบริษัท : CO.,LTD
 • ที่อยู่บริษัท : IDEALE 14 ซอย วชิรธรรมสาธิต 43 บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 • เบอร์โทรศัพท์ :