สถาบันฯ เปิดอบรม Solid Edge รุ่น 3

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจทุกท่านเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่น 3
ในวันที่ 27-30 เมษายน 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ (2303) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
เวลา 08.30-16.30 น.

*ปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge รุ่นที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2563 

*ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ Solid Edge ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 ค่ะ

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB