บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จำกัด

เกี่ยวกับบริษัท

-

ข้อมูลบริษัท

ที่อยู่บริษัท:

เบอร์โทรศัพท์:

อีเมล: [email protected]

ตำแหน่งที่รับสมัคร

แม่บ้าน

กรุงเทพมหานคร Employment type

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคาอาวุโส

กรุงเทพมหานคร Employment type

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

กรุงเทพมหานคร Employment type

เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุนและงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร Employment type

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ ( Admin )

กรุงเทพมหานคร Employment type

นักศึกษาฝึกงาน

กรุงเทพมหานคร Employment type

เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์และขนส่ง

กรุงเทพมหานคร Employment type

พนักงานรายวัน

กรุงเทพมหานคร Employment type

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน (Foreman)/เจ้าหน้าที่ควบคุมงานอาวุโส

กรุงเทพมหานคร Employment type

พนักงานขับรถ-ส่งของ (ด่วน)

กรุงเทพมหานคร Employment type

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

กรุงเทพมหานคร Employment type

สถานที่ทำงาน

รายชื่อบริษัทอื่นๆ