สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edu First

เกี่ยวกับบริษัท

-

ข้อมูลบริษัท

ที่อยู่บริษัท:

เบอร์โทรศัพท์:

อีเมล: [email protected]

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (ประจำสาขา เซ็นทรัลพระรามเก้า)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

พนักงานแนะนำหลักสูตร ออกบู๊ธ

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลักสูตร (สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิลด์)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (ประจำสาขา สยามสแควร์)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลักสูตร (สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

พนักงานฝ่ายขายองค์กร Corporate Training (Sales Representative)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลักสูตร (สาขา เซ็นทรัลเวิลด์)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลักสูตร (สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

นนทบุรี ประเภทงาน

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลักสูตร (สาขา เซ็นทรัลบางนา)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (ประจำสาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)

นนทบุรี ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลักสูตร (สาขา สยามสแควร์)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (ประจำสาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

อาจารย์สอน TOEFL / TOEIC / IELTS (Part Time)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สเรียน / ขายคอร์สเรียน

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายองค์กร / แนะนำคอร์สเรียน (Sales Representative)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

Online Marketing / Web Marketing

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (ประจำสาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร (สาขาเซ็นทรัลบางนา)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

SEO / Online Marketing

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหลักสูตร (สาขา เซ็นทรัลพระรามเก้า)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

พนักงานออกบู๊ธ (แนะนำคอร์สเรียน)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

Web Design / Graphic Design

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร / พนักงานขายคอร์สเรียน (Course Consultant)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Assistance Marketing Manager)

กรุงเทพมหานคร ประเภทงาน

รายชื่อบริษัทอื่นๆ

บริษัท ออโรร่า ไอยรา จำกัด

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ