การจัดงาน Startup Thailand 2017 วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แหล่งที่มา : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/2902#sthash.Vnw6ukc1.dpuf

การจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2560 (Startup Thailand 2017) เพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงบันดาลใจแก่สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ ให้สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยการระดมสตาร์ทอัพของประเทศไทยให้มารวมตัวกัน เปิดโอกาสให้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ รวมถึงกลุ่มลงทุนที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนสร้างความตระหนักและความตื่นตัวให้กับทุกคนในสังคมในการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ อาทิเช่น นักเรียนนักศึกษา นักเรียนอาชีวะ ผู้ที่จบการศึกษาและทำงานมาระยะหนึ่ง เกษตรกรยุคใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs อันจะช่วยผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทยและส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน


โดยปีนี้การจัดงาน มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา มีความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยธีม Startup Hub of Southeast Asia มีการนำนักศึกษาจากทั่วประเทศทั้ง 30 มหาวิทยาลัยมาร่วมประกวดแข่งขันเพื่อรับรางวัล โดยการจัดงาน Startup Thailand 2017 จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมหลักภายในงาน มีดังนี้


กิจกรรมให้ความรู้ ผ่านเวทีการประชุมสัมมนา นิทรรศการหลักของงาน และคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ

กิจกรรมสร้างเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Networking)
กิจกรรมการต่อยอดทางธุรกิจ ผ่านการพบปะนักลงทุนและเจรจาต่อยอดทางธุรกิจ
กิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นธุรกิจ ผ่านเวทีประกวดแข่งขัน
นิทรรศการเพื่อให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างประเทศ และการจัดแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการ Startup สาขาต่าง ๆ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค้นหางานหรือหาคนทำงาน

เพิ่มเรซูเม่เพื่อหางานในฝัน หรือลงประกาศเพื่อหาคนทำงานที่ตรงใจกับ S-CURVE HUB